Huurvoorwaarden

 • De huurder en / of ondertekennaar van het contract of overeenkomst (schriftelijk of mondeling) is verantwoordelijk voor zijn gezelschap en dient er zijn medepassagiers op te duiden zich aan de voorwaarden te houden.
 • Wij vragen u beleefd om niet te roken in onze wagen, u kunt hiervoor steeds onze chauffeur verzoeken even halt te houden.
 • Elke wijziging van de opgegeven opdrachten wordt tenminste 8 dagen voor de prestatie aan Limoverhuur Beernaert doorgegeven.
 • Limoverhuur Beernaert is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het ontvangen van de gegevens.
 • Drugs in de limousine zijn verboden aangezien wij verantwoordelijk kunnen worden gesteld als dit eventueel mee de wagen zou ingenomen worden.
 • Schoenen horen op de voetmatjes te blijven en zeker niet in de zetels of op de bar!
 • Decoratieve voorwerpen in de limousine : voile, bloemenstukken, pluimen enz… dienen als decoratie en zijn dus verboden om aangeraakt, gebruikt of meegenomen te worden.
 • Diefstal van voorwerpen uit de limousine en vandalisme worden aangegeven aan de politie.
 • Personen met agressief gedrag worden geweigerd in de limousine.
 • Dronken personen worden niet toegelaten in de limousine.
 • Bij het vervuilen van de limo door gevolg van braken dient er een boete van € 500 betaald te worden.
 • De chauffeur kan te allen tijde personen weigeren zonder enige redenen.
 • Limoverhuur Beernaert is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen in de limousine.
 • De locaties dienen bereikbaar en berijdbaar te zijn voor de limousine.
 • De huurder mag voor de rit de auto controleren op eventuele, aanwezige schade.
 • Limoverhuur Beernaert is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, omleggingen, ongelukken of andere onvoorziene zaken (Overmacht).
 • Limoverhuur Beernaert behoudt zich het recht om bij onvoorziene technische mankementen van de limo niet verantwoordelijk te zijn.
 • Het is uiteraard niet toegelaten maaltijden te consumeren in het voertuig.
 • Bij het huren van de limo betaalt de klant steeds vooraf een voorschot van € 100 per limo.
 • Het saldo moet reeds vereffend worden op de rekening 10 dagen voor de rit of met cash geld betaald worden voor de rit.
 • Bij annulering van de rit behoudt Limoverhuur Beernaert het recht om het reeds gestorte bedrag te houden.
 • De huurder is gerechtigd gereserveerde rit tot twee maanden voor de reserveringsdatum te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving. Huurder betaalt hiervoor 25% van de afgesproken huurprijs aan annuleringskosten. Indien de rit na deze periode wordt geannuleerd is de huurder het gehele bedrag verschuldigd. Uiteraard zal Limoverhuur Beernaert hierbij rekening houden met eventuele verzachtende omstandigheden.
 • De klant moet steeds rekening houden met een eventuele meerprijs door extra km en/of extra uren te kunnen vereffenen.
 • Vermelde of afgesproken prijzen zijn steeds BTW – CHAUFFEUR – SERVICES inbegrepen.
 • Parkeergelden , tolwegen en dranken zijn niet inbegrepen in de overeenkomst.
 • De heen en terugreis van 2 uren zijn inbegrepen in het forfaitair bedrag.
 • De huurder accepteert deze algemene voorwaarden automatisch bij het afsluiten van de huur van een limousine met chauffeur.